گفتگوی هم میهن

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس

آخرین مطالب

جستجوگر

یافته ها در جستجو

  امکانات وب

  پر مخاطب ها

  آرشیو مطالب

  برچسب ها

  ابوظبی در میان ابرها‎ ابوظبی در میان ابرها‎ به گزارش مهر، خالد الحمادی، عکاس اماراتی تصاویر زیبایی از بناهای مختلف شهر ابوظبی در هوای مه آلود و در میان ابرها گرفته است. __________________رو سیاهیِ این نوروزِ نیم‌سوختهبه صورتِ ما خواهد ماند.به صورتِ مالشکرِ حاجی‌فیروزهای رقصانکه با ش
  نویسنده : محمد رضا جوادیان بازدید : 0 تاريخ : پنجشنبه 24 اسفند 1396 ساعت: 13:19
  برچسب‌ها :
  تفریح عجیب بچه‌پولدارهای عرب تفریح عجیب بچه‌پولدارهای عرب جوانان سعودی تفریح عجیبی دارند که در آن با خواباندن خودرو به یک سمت، حرکات نمایشی انجام می‌دهند.به گزارش تابناک،‌ فیلم‌های بسیاری از تصادف خودرو در این حالت و از دست رفتن جان سرنشینان آن نیز در فضای مجازی منتشر شده است رویترز از ورزش جوانان سعودی که sidewall skiing
  نویسنده : محمد رضا جوادیان بازدید : 0 تاريخ : پنجشنبه 24 اسفند 1396 ساعت: 13:19
  برچسب‌ها :
  ﺟﻨﮕﻨﺪﻩﻫﺎﯼ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺩﺭ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؟ ﺟﻨﮕﻨﺪﻩﻫﺎﯼ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺩﺭ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؟ ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻓﻦﺁﻭﺭﯼﻫﺎﯼ ﻧﻮﯾﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﺰﺷﻜﯽﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﺟﻮﺍﻥ ؛ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﭼﯿﻨﯽ ﺍﺩﻋﺎ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪﺳﺎﺧﺖ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪ ﻓﺮﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺷﯿﺎﺀ ﺭﺍﻧﺎﻣﺮﺋﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻓﻨﺎﻭﺭﯼ ﺩﺭ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺟﻨﮕﻨﺪﻩﻫﺎﯼ ﻧﻈﺎﻣﯽﻣﯽﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﺩﯾﺪ ﻣﺨﻔﯽ ﺷﻮﻧﺪ.ﺍﯾﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺁﺯﻣﺎﯾﺸﮕﺎ
  نویسنده : محمد رضا جوادیان بازدید : 0 تاريخ : پنجشنبه 24 اسفند 1396 ساعت: 13:19
  برچسب‌ها :
  ﭼﺮﺍ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﺑﺎﺷﯿﻢ؟ ﻭﻃﻦ ﺍﻣﺮﻭﺯ: ﺩﺭ ﺷﺒﯽ ﮐﻪ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﺍﺯ ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ 3 ﺍﻣﺘﯿﺎﺯ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻩ،ﺷﺎﯾﺪ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﺍﺯ ﻧﻘﺎﻁ ﺿﻌﻒ ﺳﺎﺩﻩ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺍﻣﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪﺭﻗﺎﺑﺖﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﯾﻦ ﻧﻘﺎﻁ ﺗﺎﺭﯾﮏ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﺍﯼ ﮐﻪ ﻧﯿﺎﺯ ﻫﺴﺖ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻘﺪ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﯽﻗﺮﺍﺭ ﮔﯿﺮﺩ ﺗﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺣﺬﻑ ﭘﺮ ﺍﻣﯿﺪﺗﺮﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﺑﺎﺷﮕﺎﻫﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﺁﺳﯿﺎ ﺩﺭﺍﺩﺍﻣﻪ ﺭﻗﺎﺑﺖﻫﺎ ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ.ﺑﺮﺍﻧﮑﻮ ﺩﻗﯿﻘﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﯼ ﺑﺎ ﺍﻟﻬﻼﻝ ﻭ
  نویسنده : محمد رضا جوادیان بازدید : 0 تاريخ : پنجشنبه 24 اسفند 1396 ساعت: 13:19
  برچسب‌ها :
  ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻋﻠﻨﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﺳﺘﺎﺩ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺗﺮﺍﻣﭗ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺑﺮﺟﺎﻡ ﮊﻧﺮﺍﻝ ﺟﻮﺯﻑ ﻭﻭﺗﻞ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﺳﺘﺎﺩ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﺍﯾﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺩﺭﻣﺨﺎﻟﻔﺘﯽ ﺁﺷﮑﺎﺭ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯼ ﺩﻭﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﺍﻣﭗ ﺭﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﯾﻦ ﮐﺸﻮﺭ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻫﺴﺘﻪﺍﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ، ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ 13 ﻣﺎﺭﺱ، ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻫﺴﺘﻪﺍﯼ ﺑﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺗﺎﯾﯿﺪﮐﺮﺩ؛ ﺗﻮﺍﻓﻘﯽ ﮐﻪ ﺗﺮﺍﻣﭗ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﺯ ﺁﻥ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭﯼﻫﺎ، ﺟﻮﺯﻑ ﻭﻭﺗﻞ ﺩ
  نویسنده : محمد رضا جوادیان بازدید : 0 تاريخ : پنجشنبه 24 اسفند 1396 ساعت: 13:19
  برچسب‌ها :
  استفاده از دستگاه اسکرابر به منظور نظافت دانشگاه ها و مراکز آموزشی نمی توانید باور کنید که یک مبلمان با بافت پارچه ای چقدر می تواند با مرور زمان کثیف و فرسوده شود در حالی که مکش این آلودگی های عمیق و به اصطلاح جذب شده در پارچه مبل از طریق دستگاه های جاروبرقی کافی نیست، گاهی آلودگی ها به درون بافت پارچه می رود و همین شرایط نظافت را دشوار تر میکند.اگر تا
  نویسنده : محمد رضا جوادیان بازدید : 2 تاريخ : دوشنبه 14 اسفند 1396 ساعت: 16:15
  برچسب‌ها :
  حسن سیاه ! شروری که خانه های آبادانی ها را به رگبار میبست ! شرور مسلح از سوی افراد مختلف اجیر شده بود برای ترساندن و قدرت نمایی دست به تیراندازی به سمت خانه های آبادانی ها می زد. سرهنگ سید محسن تقی زاده، رییس پلیس آبادان با توجه به تیراندازی به چند خانه در منطقه سلیچ دستور داد تا تیمی از ماموران برای دستگیری عامل این تیراندازی ها وارد عمل شوند. در هم
  نویسنده : محمد رضا جوادیان بازدید : 1 تاريخ : دوشنبه 14 اسفند 1396 ساعت: 16:15
  برچسب‌ها :
  ضرب سکه یادگاری در اسرائیل با تصویر کوروش کبیر و دونالد ترامپ! ضرب سکه یادگاری در اسرائیل با تصویر کوروش کبیر و دونالد ترامپ!خبرگزاری پرسش:یک نهاد اسرائیلی روز چهارشنبه گفت به خاطر تصمیم دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا که اورشلیم را پایتخت اسرائیل شناخت، سکه ای با چهره او ضرب کرده است.خبر گزاری پرسش:یک نهاد اسرائیلی روز چهارشنبه گفت به خاطر تصمیم دونا
  نویسنده : محمد رضا جوادیان بازدید : 1 تاريخ : دوشنبه 14 اسفند 1396 ساعت: 16:15
  برچسب‌ها :
  نوشته اصلي بوسيله maryam634 تلگرام برای من باز نمیشه .. دوباره فیلتر شده ؟ برای شما هم همینطوره؟!!! یه سوال کامپیوتری دارمدر اینستاگرام نمی تونم وارد بعضی از پستای خودم بشم و میگه شما اجازه دسترسی ندارید ولی بقیه می تونن اون پست رو ببینن مشکلش چیه
  نویسنده : محمد رضا جوادیان بازدید : 1 تاريخ : دوشنبه 14 اسفند 1396 ساعت: 16:15
  برچسب‌ها :
  وزیر ارتباطات یک اقازاده هست؟ سلامباتوجه به اینکه دولت روحانی یک دولت پیرمردسالار می باشدواکثرکسانی که درکابینه دولت روحانی انتخاب شده اندجزوقشرفئودال وسرمایه وابسته به غرب هستندبنظرتان چرااقای روحانی ازیک جوان 30ساله به عنوان ویز ارتباطات استفاده کرده است درحالیکه ایشان هیچ سابقه علمی درخشان واجرایی ندارد؟؟؟؟؟؟؟؟بنظرتان استفاده ازیک اقازاده جوان دردول
  نویسنده : محمد رضا جوادیان بازدید : 1 تاريخ : دوشنبه 14 اسفند 1396 ساعت: 16:15
  برچسب‌ها :
  اخبار و رسانه هاهنر و ادبیاترایانه و اینترنتعلم و فن آوریتجارت و اقتصاداندیشه و مذهبفوتو بلاگوبلاگ و وبلاگ نویسیفرهنگ و تاریخجامعه و سیاستورزشسرگرمی و طنزشخصیخانواده و زندگیسفر و توریسمفارسی زبان در دیگر کشورهاads-123