ﺩﺭﺩﺳﺮ ﺍﺳﮑﻮﺭﺕ ﺗﺮﺍﻣﭗ ﺩﺭ ﺳﻮﯾﻴﺲ

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس

جستجوگر

یافته ها در جستجو

  امکانات وب

  پر مخاطب ها

  آرشیو مطالب

  برچسب ها

  ﺩﺭﺩﺳﺮ ﺍﺳﮑﻮﺭﺕ ﺗﺮﺍﻣﭗ ﺩﺭ ﺳﻮﯾﻴﺲ
  ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﯼ ﺍﺳﮑﻮﺭﺕ ﺗﺮﺍﻣﭗ ﺩﺭ ﺩﺍﻭﻭﺱ ﺳﻮﺋﯿﺲ ﺑﺎ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ
  ﺑﻪ ﺍﺧﻄﺎﺭ ﭘﻠﯿﺲ ﺩﺭﺩﺳﺮ ﺳﺎﺯ ﺷﺪ.
  ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﮐﺎﺭﻭﺍﻥ ﺍﺳﮑﻮﺭﺕ ﺗﺮﺍﻣﭗ ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﺍﺟﻼﺱ ﻣﺠﻤﻊ
  ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺩﺍﻭﻭﺱ ﺳﻮﯾﯿﺲ ﺑﻮﺩ ﺧﻮﺩﺭﻭﯼ ﺟﻠﻮﺩﺍﺭ
  ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭﻭﺍﻥ ﺑﻪ ﺍﺧﻄﺎﺭ ﯾﮏ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﭘﻠﯿﺲ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﮑﺮﺩ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ
  ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺍﯾﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﺎ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﭘﻠﯿﺲ ﺷﺪ .
  ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻋﻠﺖ ﺍﯾﻦ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮﺩﺭﻭﯼ ﺑﯽ ﺍﻡ ﻭ ﺳﻔﯿﺪ
  ﺭﻧﮓ ﺟﻠﻮﺩﺍﺭ ﮐﺎﺭﻭﺍﻥ ﺑﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﭘﻠﯿﺲ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﻮﺩ
  ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮﻗﻒ ﺑﻪ ﻭﯼ ﺍﺧﻄﺎﺭ ﺩﺍﺩ ﺍﻣﺎ ﺍﯾﻦ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﺍﯾﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﺎ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ
  ﺑﻪ ﺍﺧﻄﺎﺭ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺭﺩ ﺷﺪﻥ ﺑﺎ ﻭﯼ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﮐﺮﺩ . ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ
  ﺍﯾﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺧﻮﺩ ﻣﻠﯿﺖ ﺳﻮﺋﯿﺴﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺻﺪﻣﻪ ﺯﯾﺎﺩﯼ
  ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎﺭﺵ ﻭﺍﺭﺩ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ
  نویسنده : محمد رضا جوادیان بازدید : 2 تاريخ : شنبه 7 بهمن 1396 ساعت: 8:34
  برچسب‌ها :
  اخبار و رسانه هاهنر و ادبیاترایانه و اینترنتعلم و فن آوریتجارت و اقتصاداندیشه و مذهبفوتو بلاگوبلاگ و وبلاگ نویسیفرهنگ و تاریخجامعه و سیاستورزشسرگرمی و طنزشخصیخانواده و زندگیسفر و توریسمفارسی زبان در دیگر کشورها