صدور حكم ۱۰ سال حبس براي دو نفر در ارتباط با حوادث دي ماه ۹۶/بی توجه به دیدگاه نهاد ر

ساخت وبلاگ
چکیده : صدور, حكم ۱۰ سال حبس براي, دو نفر در ارتباط, با حوادث, دي ماه ۹۶/بی توجه, به دیدگاه, نهاد, ر ... با عنوان : صدور حكم ۱۰ سال حبس براي دو نفر در ارتباط با حوادث دي ماه ۹۶/بی توجه به دیدگاه نهاد ر بخوانید :
صدور, حكم ۱۰ سال حبس براي, دو نفر در ارتباط, با حوادث, دي ماه ۹۶/بی توجه, به دیدگاه, نهاد, ر

♦️ يك وكيل دادگستري مي‌گويد شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي اراك براي موكلش و چند متهم ديگردر ارتباط با حوادث ي ماه ۹۶ حكم حبس صادر كرده است.

🔸پيام درفشان در خصوص حكم صادره در رابطه با پرونده موكلش محمد نجفي –كه وكيل دادگستري است- و چند متهم ديگر كه در ارتباط با حوادث دي ماه ۹۶ تشكيل شده است، اظهار كرد:

شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي اراك موكلم را از عنوان اتهامي عضويت در دسته‌جات تبرئه، اما در ارتباط با عنوان اتهامي فعاليت تبليغي به نفع گروه‌ها و سازمان‌هاي مخالف نظام به يك سال حبس، بابت توهين به رهبري به دو سال حبس و به اتهام همكاري با دول متخاصم از طريق انتقال اخبار و اطلاعات به وسيله مصاحبه، به ۱۰ سال حبس محكوم كرده است.

وي افزود: طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامي در صورت قطعيت يافتن اين حكم، مجازات اشد يعني ۱۰ سال حبس قابليت اجرا دارد.

وكيل مدافع محمد نجفي خاطرنشان كرد: متهم رديف دوم اين پرونده نيز مانند نجفي، به ۱۰ سال حبس محكوم شده است.

درفشان با اشاره به تبرئه متهم رديف سوم اين پرونده همچنين گفت: دو متهم ديگر اين پرونده به اتهام توهين به رهبري هر كدام به دو سال حبس محكوم شدند كه دادگاه حبس آنها را به مدت پنج سال تعليق كرده است.

وكيل مدافع نجفي افزود: حكم صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي اراك غيرقطعي بوده و مطابق مهلت مقرر در قانون، به اين حكم اعتراض كرده و درخواست تجديد نظر ارائه خواهيم كرد.

درفشان توضيح داد: محمد نجفي كه در اين پرونده محكوم شده، وكيل مدافع سه متهم اين پرونده بوده است.

وي در خصوص اتهام محمد نجفي مبني بر همكاري با دول متخاصم از طريق انتقال اخبار و اطلاعات به وسيله مصاحبه به پاسخ اداره كل حقوقي بين‌المللي وزارت امور خارجه كشور به استعلام اداره كل امور بين‌الملل قوه قضاييه اشاره كرد و گفت: "طبق اين استعلام، جز رژيم غاصب صهيونيستي كه واجد وصف دولت نمي‌باشد و دولت شناخته نشده است هيچ دولتي با جمهوري اسلامي ايران در حالت تخاصم قرار ندارد".

...
نویسنده : محمد رضا جوادیان بازدید : 4 تاريخ : سه شنبه 20 آذر 1397 ساعت: 6:21